Smal landvorkje

Riccia warnstorfii


Ecologie & verspreiding
De biotoop van Riccia warnstorfii is vergelijkbaar met andere soorten: vooral braakliggende akkers op zwak zure tot basische grond. Riccia warnstorfii is zeer zeldzaam maar het is moeilijk aan te geven waarom dat zo is en waarom de soort veel minder vaak gevonden wordt dan andere soorten. Riccia warnstorfii komt veel voor langs de Middellandse Zee maar komt noordwaarts voor tot Zuid-Scandinavië. Misschien is het hoopgevend dat er in Noord-Brabant toch enkele recente opgaven van deze soort zijn. Voor 1980 is de soort alleen opgegeven van enkele atlasblokken in Zuid-Limburg. Wellicht is de soort hier ook nog te vinden. Riccia warnstorfii heeft naar verhouding smalle lobben en een dieper ingesneden thallus dan alle andere Nederlandse soorten. R. warnstorfii is te verwarren met de eveneens kleine R. subbifurca die een veel minder diep ingesneden thallus heeft.
Familie: Ricciaceae
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website