Kroosmos

Ricciocarpos natans


© Norbert Stapper

Ecologie & verspreiding
Ricciocarpos natans komt vooral voor in schoon, matig voedselrijk water. Kroosmos heeft als zwaartepunt van de verspreiding het stroomgebied van Rijn en IJssel en daarnaast de Vechtplassen en omgeving. Verder zijn er verspreide vondsten in bijv. Noordwest-Overijssel en Brabant en is Kroosmos sinds 1985 ook van Ameland bekend. Bij watervervuiling zal de soort verdwijnen. Dat vormt dan ook een reden voor achteruitgang maar anderzijds lijkt er, op basis van het aantal atlasblokken waarin de soort gevonden is, plaatselijk ook wel van enige uitbreiding sprake te zijn. Netto is er waarschijnlijk de laatste decennia geen grote verandering in het voorkomen geweest. Kroosmos is onmiskenbaar maar wordt mogelijk toch vaak gemist doordat bryologen veelal niet zo op mossen in open water, poldersloten e.d. gericht zijn. Veel van de waarnemingen komen van vegetatie-onderzoekers. Ook in het Utrechts-Hollandse plassengebied loont het mogelijk om wat meer naar het water te kijken! Wellicht blijkt de soort dan meer voor te komen dan het kaartje suggereert.
Familie: Ricciaceae
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: op of in water
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website