Klein schoffelmos

Scapania curta


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
De groeiplaatsen van Scapania curta zijn zeer vergelijkbaar met de meeste andere soorten Scapania: op paden, steilkanten e.d. in bos en hei. Scapania curta komt daarbij veelal wel op wat lemiger plaatsen en minder natte plaatsen voor dan bijv. Scapania irrigua. Scapania curta is altijd al een zeldzame soort geweest en vanaf 1980 zijn er nog maar heel weinig vindplaatsen bekend. Deze liggen, zoals het kaartje laat zien, zeer verspreid over het land. Scapania curta lijkt het meeste op Scapania irrigua. S. curta heeft een naar verhouding iets langere onderlob en in tegenstelling tot S. irrigua een bladzoom. Deze bladzoom is echter zeer onopvallend. Beide soorten hebben gemeen dat ze, in tegenstelling tot veel andere mossoorten, tot op heden niet lijken te profiteren van recente natuurontwikkelingsprojecten. Wellicht speelt de slechtere verspreiding door het ontbreken van kapsels bij beide soorten daarbij een rol.
Familie: Scapaniaceae
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website