Zandschoffelmos

Scapania irrigua


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
De meeste kans op het vinden van Scapania irrigua is momenteel op de Waddeneilanden, bijv. op vochtige paadjes in het gezelschap van Nanocyperion-soorten. In het binnenland is de soort sterk achteruitgegaan. Hier kwam de soort voor in uiteenlopende milieus als heide, afgravingen en zelfs in venen. Het feit dat de soort bij de intensieve inventarisaties in Brabant toch nog met enige regelmaat gevonden is geeft hoop dat de soort ook op de Veluwe nog te vinden moet zijn. Thans is daar geen enkele vindplaats meer bekend. Merkwaardig is dat de soort nooit in de Achterhoek gevonden is. De soort lijkt niet echt te profiteren van de vele natuurontwikkelingsprojecten op de zandgronden. De soort heeft een voorkeur voor kleine verstoorde plekjes, die meestal maar enkele jaren blijven bestaan. Bij inventarisaties dient bedacht te worden dat de soort op regelmatig betreden paden zeer klein en onopvallend kan zijn.
Familie: Scapaniaceae
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: humus
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website