Bosschoffelmos

Scapania nemorea


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Scapania nemorea groeit vooral op vochtige plaatsen in heide en lichte bossen, vaak op leemhoudende gronden. S. nemorea komt evenals S. irrigua op een brede range aan standplaatsen voor maar is, anders dan S. irrigua, veel strikter aan het Pleistoceen gebonden. Scapania nemorea is de meest algemene soort van het geslacht Scapania maar gaat evenals de andere soorten achteruit en is thans vrij zeldzaam. Het feit dat de soort in zo veel atlasblokken is waargenomen waarvan de soort voor 1980 niet bekend was geeft hoop dat Bosschoffelmos wellicht toch nog meer te vinden moet zijn. Vergrassing van de groeiplaatsen en verzuring van de bodem zijn voor de hand liggende verklaringen voor de achteruitgang maar zekerheid hierover is vooralsnog niet te geven.
Familie: Scapaniaceae
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: humus
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website