Beekschoffelmos

Scapania undulata


© Ron Poot

Ecologie & verspreiding
Scapania undulata is een kenmerkende soort voor zwakzure, stromende beken. In de ons omringende landen is de soort in dat biotoop vaak te vinden, vaak op stenen, maar ook wel op bijv. boomwortels. Vrijwel alle stippen op het kaartje zijn inderdaad te relateren aan dit biotoop, al is er ook een enkele vondst van bijv. een sloottalud, zoals nabij Drachten. De zeldzaamheid van dit type beken betekent wel dat Beekschoffelmos zeer zeldzaam is en waarschijnlijk ook wel zal blijven. Wellicht kunnen toekomstige beekherstelprojecten het aantal stippen op de kaart nog iets doen toenemen. Opvallend is dat de meeste opgaven dateren van de laatste 50 jaar. Zouden bryologen dit biotoop vroeger slecht onderzocht hebben of zou er ook een andere oorzaak kunnen zijn?
Familie: Scapaniaceae
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Stenige oever
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website