Wiggemos

Targionia hypophylla


© Norbert Stapper

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Targionia hypophylla groeit op steile kanten op verse kalkarme maar basenrijke löss, in een milieu waar ook bijv. Reboulia hemisphaerica en Lunularia cruciata gevonden kunnen worden

Verspreiding
Targionia werd in de 19e eeuw door Van der Sande Lacoste in drie atlasblokken in Z-Limburg gevonden. In 1868 en 1869 werd de soort verzameld ‘Aan de Velderweg te Schinnen aan een losswall’. Uit 1870 stamt materiaal van ‘aarden wallen te Geverik, Terhagen’ en uit de periode 1969-1973 van ‘losswallen te Beek’. Vermoedelijk uit dezelfde periode stamt een vondst zonder nadere aanduiding uit Maastricht.
Het warmer wordende klimaat biedt wellicht in de toekomst kansen voor deze vooral zuidelijker in Europa groeiende warmteminnende soort.

Summary
Targionia hypophylla has been found several times in the Netherlands during the 19th century, on earth walls.
Familie: Targioniaceae
Groep: Levermossen
Status: Al voor 1900 verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website