a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (8) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Targioniaceae
Groep:Levermossen
Status:Al voor 1900 verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)mediterraan-atlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kruippendelaar
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop allerlei bodems
Ecologie & verspreiding
Targionia hypophylla groeit op steile kanten op verse kalkarme maar basenrijke löss, in een milieu waar ook bijv. Reboulia hemisphaerica en Lunularia cruciata gevonden kunnen worden Targionia w... [meer]
 
foto1667
foto11035
foto11036