a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pseudocalliergon trifarium (F. Weber & D. Mohr) Loeske

Wormmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (4) | taxonomie | feedback (1) | trend

Familie:Amblystegiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Calliergon trifarium, Drepanocladus trifarius
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)arctisch-boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Pseudocalliergon trifarium werd in 2006 ontdekt in trilveen in het zuidoosten van De Wieden. De soort groeit gewoonlijk als bijmengsel tussen Scorpidium scorpioides (of ook wel S. cossonii) en is even... [meer]
 
foto2255