a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.

Waterveenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (11) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Sphagnaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Sphagnum viride
Status:Niet bedreigd
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Sphagnum cuspidatum groeit in en langs zuur, voedselarm stilstaand water en kan veelvuldig gevonden worden in vennen, hoogveenslenken en greppels in vochtige heide. De soort is niet ongewoon in Gage... [meer]
 
foto5296
foto55573
foto1821
foto5297
foto33803
foto33804