a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb.

Wortelmaanmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Cephaloziaceae
Groep:Levermossen
Synoniemen:Pleurocladula pleniceps
Status:Al voor 1900 verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)arctisch-boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Cephalozia pleniceps is een soort van oligotrofe en minerotrofe venen, die in het buitenland ook wel op vochtig strooisel en op rotte boomstronken gevonden is. Het is niet geheel duidelijk in welk m... [meer]