a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.

Wolmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (10) | taxonomie | feedback (1) | trend

Familie:Trichocoleaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof strooisel
Ecologie & verspreiding
Trichocolea tomentella groeit vooral in en langs beekjes en in bronbossen met zwak gebufferd water. De soort is sinds lange tijd beperkt tot Zuid-Limburg en het Rijk van Nijmegen. Ondanks aantasting v... [meer]
 
foto11227
foto1626
foto1627
foto20
foto41224
foto21