a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.

Wollige bisschopsmuts
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (6) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Grimmiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)arctisch-boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop allerlei bodems
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
De cosmopolitische Racomitrium lanuginosum heeft in ons land een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt. Westhoff & Den Held (1969) meldden R. lanuginosum als kensoort van de Dopheide-associatie. Tij... [meer]
 
foto5430
foto2073
foto2374
foto9452