a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Hypnum pratense Koch ex Spruce

Weideklauwtjesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (14) | flora's (4) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Hypnaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Breidleria pratensis
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subcontinentaal boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Hypnum pratense is een soort van natte neutrale tot basenrijke grond in open kwellige graslanden. De soort werd bij een inventarisatie aan de oostkant van de Wieden in 1993 gevonden in een Kleine Zegg... [meer]
 
foto2596
foto11025
foto11026