a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Amblystegium tenax (Hedw.) C.E.O. Jensen

Waterpluisdraadmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (9) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Amblystegiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Hygroamblystegium tenax
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kruiper
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtStenige oever
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Amblystegium tenax groeit op natte of regelmatig bespatte stenen aan oevers van rivieren, beken, kanalen en meren met voedsel- en basenrijk water. Het is evenals A. fluviatile een oevermos waarvan het... [meer]
 
foto7615
foto2436
foto2437
foto25627