a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Microbryum starckeanum (Hedw.) R.H. Zander

Wrattig wintermos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pottiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Pottia starckeana
Status:Al voor 1900 verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)submediterraan-subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitklei en leem
Ecologie & verspreiding
Microbryum starckeanum is een mos van open droge kalkrijke leem en mergel over rotsen, langs paden, in afgravingen en kalkgraslanden. Net als andere soorten van het geslacht Microbryum is dit een wi... [meer]
 
foto11030