a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pseudocalliergon lycopodioides (Brid.) Hedenäs

Wolfsklauwmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (5) | taxonomie | feedback (1) | trend

Familie:Amblystegiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Drepanocladus lycopodioides, Pseudo-calliergon lycopodioides, Scorpidium lycopodioides
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Europese Rode Lijst: regionaal bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Pseudocalliergon lycopodioides groeit in basenrijke moerassen en duinvalleien, vaak in drassige slenkjes, laagten of greppels. De soort is evenals andere mossen van basenrijke, natte milieus sterk ach... [meer]
 
foto31639
foto31640
foto31638
foto2678