a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sphagnum papillosum Lindb.

Wrattig veenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (11) | flora's (8) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Sphagnaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Sphagnum papillosum groeit op ongebufferde tot enigszins zwak gebufferde standplaatsen. De soort groeit alleen onder natte condities met beperkte fluctuaties in waterstand. In hoogvenen vormt Wratt... [meer]
 
foto10878
foto3773
foto1971
foto3006
foto10879