Bros roestmos

Frullania fragilifolia


© Norbert Stapper

Ecologie & verspreiding
Ecologie
In Nederland is de soort aangetroffen op een dode, onvertakte schuine wilgenstaak in een ca. 15 jaar verwilderde wilgengriend. Het betrof een populatie van drie bij drie centimeter, ca. 1 meter boven de bodem. De planten groeiden samen met Lophocolea bidentata en Hypnum cupressiforme. In de ons omringende landen komt Frullania fragilifolia vooral voor op bomen met een vrij voedselarme schors zoals Beuk, Eik en Els en ook wel op beschut, neutraal tot zwak-zuur gesteente, vaak in montane, luchtvochtige gebieden.

Verspreiding
Frullania fragilifolia is een Europese soort, met een subatlantisch-montane verspreiding. In Nederland is zij éénmaal gevonden, in 1985 in de Brabantse Biesbosch, in het griendbos ‘Biezengors beoosten Honderd en Dertig’. De groeiplaats is vermoedelijk nog hetzelfde jaar verloren gegaan door het omwaaien van de betreffende tak. De soort verspreidt zich voornamelijk door middel van broedblaadjes.

Summary
Frullania fragilifolia was found once in 1985 in the Netherlands on a dead branch in a young willow forest in the former freshwater tidal area the Brabantse Biesbosch.


Familie: Jubulaceae
Groep: Levermossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: schors
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website