Smal pelsmos

Porella pinnata


Ecologie & verspreiding
Porella pinnata is slechts eenmaal verzameld, in 1903 bij 's-Hertogenbosch. Hier groeide ze 'op de grond in grasland'. In het buitenland groeit Smal pelsmos op natte rotsen en boomvoeten, en binnen het bereik van het oppervlaktewater, op stenen in beekjes, rivieren en meeroevers. Het is ook buiten Nederland een zeldzame soort met een atlantisch areaal: van Portugal tot Engeland en Ierland alsmede aan de oostkust van Noord-Amerika. De kans dat we deze soort nog ooit weer aan zullen treffen is heel klein. Mogelijk biedt het nattere en zachtere klimaat van de laatste decennia evenwel juist voor Atlantische soorten als Porella pinnata kansen in ons land. Bij het vinden van een Porella dient men dus altijd alert te zijn. Deze soort is van P. platyphylla eenvoudig te onderscheiden aan de kleinere en smallere onderblaadjes en de niet aflopende onderlobben.
Familie: Porellaceae
Groep: Levermossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Stenige oever
Substraatvoorkeur: steen en schors
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website