Franjegoudkorrelmos

Fossombronia fimbriata


Ecologie & verspreiding
Ecologie
Fossombronia fimbriata is nauw verwant aan F. incurva, en komt ook ecologisch sterk met die soort overeen: open, vochtige, zwak zure, voedselarme zandgrond langs paden en in karrensporen, vaak in het gezelschap van Haplomitrium hookeri, Riccardia incurvata en Lophozia capitata. In Groot-Brittannië komt F. fimbriata voor langs randen van paden en onverharde wegen, vochtige grond aan de rand van beekjes en meren, en op door koeien vertrapte grond op plekken waar koeienpaden beekjes en kleine waterstroompjes kruisen. De soort is tweehuizig, net als F. incurva, maar vormt vaak sporenkapsels, waarschijnlijk omdat de tetraden (de viertallen sporen die na de reductiedeling uit de sporenmoedercellen ontstaan, waarvan er dus steeds twee vrouwelijk en twee mannelijk zijn) niet in losse sporen uiteenvallen maar in hun geheel verspreid worden, waardoor vrouwelijke en mannelijke planten vaak dicht bij elkaar groeien. Daarnaast lijkt er wat ongeslachtelijke voortplanting op te treden doordat thallusslippen afbreken en elders weer tot nieuwe planten uitgroeien. De planten zijn meestal éénjarig, maar het centrale, meer cellagen dikke deel van het thallus zou soms de winter kunnen overleven.

Verspreiding
De vondst op Schiermonnikoog van Fossombronia fimbriata in 1996 betekende de eerste waarneming van deze zeldzame soort buiten de Britse eilanden. In 2006 was de soort er nog steeds aanwezig. Het hoofdverspreidingsgebied ligt op de Britse eilanden, vooral de westelijke delen van Schotland, Ierland en Wales. Ook hier is de soort zeldzaam. Verder is de soort eenmaal gevonden in Brandenburg, Duitsland.

Summary
The detection of Fossombronia fimbriata in 1996 in cart tracks and a footpath in the dunes of Schiermonnikoog, one of the Frisian Islands, represented the first time the species was found outside the British Isles. In 2006 it was still present.
Groep: Levermossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: humus
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website