Lippenmos

Chiloscyphus polyanthos


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Chiloscyphus polyanthos groeit vooral in permanent natte plaatsen met een vrij constante waterlijn van matig voedselrijk water, stromend of stilstaand zoals beekkanten en moerasbossen. Op de grens van nat en droog groeien de donkergroene matjes dan graag op licht rottend organisch materiaal zoals bladafval of op bijvoorbeeld elzenwortels. Lippenmos wordt behalve op de klei verspreid over het hele land gevonden. Toch moet je er meestal wat moeite voor doen om geschikte plekken voor deze soort te vinden. Soms is het dan ook even opletten of je echt Chiloscyphus polyanthos vindt of Lophocolea heterophylla. Chiloscyphus is doorgaans donkergroen, Lophocolea wat geliger maar het blijft verstandig in zulke gevallen de wortelblaadjes onder de binoculair te bekijken en het materiaal in een herbarium te bewaren. Soms laait de discussie weer op of er twee soorten zijn: Chiloscyphus pallescens en C. polyanthos s.s. C. pallescens is van beide dan de soort met de bovenstaande bredere ecologische amplitude, terwijl de echte Chiloscyphus polyanthos s.s. vooral langs beekjes met een natuurlijk karakter groeit.
Familie: Geocalycaceae
Groep: Levermossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Geen
Substraatvoorkeur: steen en schors
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website