Bergbuidelmos

Calypogeia neesiana


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Calypogeia neesiana is een recente aanwinst voor de Nederlandse mosflora van dood hout. De enige vondst van deze boreaal-montane soort is afkomstig van rottend dennenhout op een noordhelling in het Ugchelse bos (2003). Buidelmossen op dood hout moeten kritisch worden bekeken want er komen meerdere soorten op voor. Op de Veluwe is Calypogeia muelleriana op dode liggende dennenstammen niet zeldzaam terwijl behalve C. neesiana ook C. integristipula, C. fissa en C. azurea (1x) in dit habitat aanwezig zijn. Het zijn variabele soorten qua grootte en kleur en herkenning in het veld is niet altijd mogelijk. Calypogeia neesiana omvatte vroeger ook C. integristipula die afwijkt door o.a. het ontbreken van opvallend langgerekte cellen in de bladrand. Vers materiaal van C. neesiana heeft alleen olielichamen in de bladzoom, C. integristipula ook elders in het blad. Uiterlijk lijkt C. neesiana echter meer op C. muelleriana dan op C. integristipula.
Groep: Levermossen
Status: Nieuw gevonden sinds 2000
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: hout
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website