Lichtmos

Schistostega pennata


© Omar Pokorni

Ecologie & verspreiding
Schistostega pennata is in 2005 gevonden op een overhangend erosiewandje op de Veluwezoom. Een uitgebreide zoekactie op soortgelijke standplaatsen in dezelfde omgeving leverde geen resultaat op. We zullen moeten afwachten in hoeverre deze verrassende vondst een bruggenhoofd naar een wijdere verspreiding in Nederland kan zijn, of dat het hier een eenmalig optreden zal blijken te zijn. De groeiplaats sluit redelijk aan bij de standplaatsomschrijving van de Engelse mosflora, die aangeeft dat het mos kan groeien aan de binnenkant van de ingang van konijnenholen. Kapsels waren aanwezig, en het ligt voor de hand om te denken dat kleine zoogdieren met hun vacht de sporen zouden kunnen verspreiden. Voortaan zullen we dus alle muizen-, konijnen-, vossen- en dassenholen met een klein zaklantaarntje moeten aanlichten, in de hoop ergens het karakteristiek groen oplichtende protonema van dit zo bijzondere mos te zien.
Groep: Bladmossen
Status: Nieuw gevonden sinds 2000
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website