Weideklauwtjesmos

Hypnum pratense


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Hypnum pratense is een soort van natte neutrale tot basenrijke grond in open kwellige graslanden. De soort werd bij een inventarisatie aan de oostkant van de Wieden in 1993 gevonden in een Kleine Zeggenvegetatie. Dit bleef echter onopgemerkt, doordat deze soort toentertijd in Nederland niet van Calliergonella lindbergii werd onderscheiden en beide soorten onder Hypnum pratense werden samengenomen. Bij een revisie in het kader van deze atlas kwam deze enige Nederlandse vondst van Hypnum pratense boven tafel. De groeiplaats is inmiddels verdwenen door begreppeling en recent is de soort hier dan ook niet meer gevonden. De soort groeide hier op een drogere plek dan de normale trilveensoorten. Het is niet onmogelijk dat deze soort hier of elders in laagveengebieden opnieuw wordt gevonden. De planten doen wat uiterlijk betreft denken aan Neckera complanata of Plagiothecium denticulatum.
Familie: Hypnaceae
Groep: Bladmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website