Klein beekvedermos

Fissidens pusillus


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Op het voorkomen van Fissidens pusillus in Nederland is in 2006 voor het eerst de aandacht gevestigd, aan de hand van een vondst op baksteenfragmenten tussen basaltblokken in de beschoeiing van Marken. Inmiddels is gebleken dat de soort al vaker gevonden is. Dit vedermosje is nauw verwant aan F. gracilifolius (zie Siebel & During voor de determinatiekenmerken), die in het nabije verleden regelmatig op baksteen langs de gehele westelijke IJsselmeerkust is verzameld. Fissidens pusillus zou vooral voor moeten komen op zuur tot basenhoudend, maar kalkarm gesteente langs beken en rivieren. Het kan behalve met F. gracilifolius ook makkelijk worden verward met kleine vormen van F. crassipes. Verder is er gereviseerd materiaal van F. viridulus van baksteen onder basaltblokken, een soort die in veel flora's (ook in Siebel & During) alleen door een verschil in standplaats (bodem in plaats van steen) wordt onderscheiden van F. pusillus en F. gracilifolius. Zo eenvoudig is het dus niet! In recente Europese flora's heerst verwarring over de status, het verspreidingspatroon en de standplaats van F. pusillus ten opzichte van F. gracilifolius. Een algehele revisie van Nederlandse vedermosjes uit de groep viridulus-pusillus-gracilifolius is dringend gewenst.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Stenige oever
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website