Steenkroesmos

Ulota hutchinsiae


© Koos van der Vaart

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Zoals de Nederlandse naam al zegt, is deze Ulota eigenlijk een echte steenbewoner. In het Zwarte Woud in Duitsland komt zij vooral voor in luchtvochtige, open bossen, op kalkarm, maar basenrijk gesteente zoals gneis en graniet en dan vaak op steile, zonnige kanten, die deels door bomen worden afgeschermd van neerslag. In Schotland komt de soort ook wel voor op rotsen in meer open terreinen langs de kust.
In het Horsterwold groeide Ulota hutchinsiae op de stam van een Es aan de rand van een pad in een open Essenaanplant. In de omgeving werden nog andere bijzondere epifyten aangetroffen zoals Ulota coarctata, Pterigynandrum filiforme en Porella platyphylla. In de ons omringende landen komt de soort zeer zelden op bomen voor, het meest nog op Beuk, vaak nabij bestaande groeiplaatsen op rotsen.

Verspreiding
Ulota hutchinsiae is in 2010 gevonden in het Horsterwold bij Zeewolde. Het is een onverwachte vondst, gezien haar zeldzaamheid in de ons omringende landen. In België is deze Ulota slechts eenmaal verzameld in de 19e eeuw in de Ardennen. In Duitsland is Ulota hutchinsiae gevonden op verspreide locaties in het middelgebergte (Meinunger & Schröder, 2007). Het betreft echter wel meest oude opgaven. Vanaf 1998 is de soort weer op diverse plaatsen in het Zwarte Woud aangetroffen (Lüth 2003). In Groot-Brittannië komt zij voornamelijk voor in het westen van Schotland en Ierland. Ulota hutchinsiae komt behalve in bergstreken in Europa ook voor in Noord-Amerika.

Summary
Ulota hutchinsiae was collected once in 2010 on a tree in a plantation of Fraxinus in the Horsterwold near Zeewolde.

Groep: Bladmossen
Status: Nieuw gevonden sinds 2000
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Pioniers op bomen
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website