Wrattig dambordje

Aspicilia grisea


© Arjan de Groot

Familie: Megasporaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Substraatvoorkeur: op steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website