Iepenzonnetje

Cerothallia luteoalba


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Korstvormige soort met een dun wit, wasachtig tot sponzig thallus en oranje apotheciën. Epifytisch op vrijstaande populieren, abelen en iepen, vooral in de binnenduinrand. 

Lijkt sterk op Caloplaca ulcerosa, die ronde tot langwerpige, vaag begrensde groene soralen heeft. Beide soorten hebben dezelfde standplaatsvoorkeur.
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website