a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cerothallia luteoalba (Turner) Arup, Frödén & Søchting

Iepenzonnetje
algemeen | herkenning & ecologie | literatuur (2) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Teloschistaceae
Groep:korstmossen
Synoniemen:Callopisma luteoalbum, Caloplaca luteoalba, Lecidea luteoalba, Parmelia luteoalba, Patellaria luteoalba
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftPseudotrebouxia
Europees areaal:Verspreiding in Europa ten opzichte van Nederland (Aptroot en Sparrius 2009)breed gematigd
Noordelijk Halfrond:Voorkomen op het Noordelijk Halfrond (Aptroot en Sparrius 2009)Disjunct circumpolair
Biotoop:Biotoop waarin de soort voorkomt (niet compleet)laanbomen
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op bomen
Vegetatie:Vegetatieklasse (Van Dort e.a. 2017) waarin de soort het meest voorkomt.Orthotricho-Physcietea
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortfoto voldoet als bewijs
Herkenning & ecologie
Korstvormige soort met een dun wit, wasachtig tot sponzig thallus en oranje apotheciën. Epifytisch op vrijstaande populieren, abelen en iepen, vooral in de binnenduinrand. Lijkt sterk op Caloplaca ulc... [meer]
 
foto10635
foto4784
foto53690