a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | herkenning & ecologie | literatuur (11) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Parmeliaceae
Groep:korstmossen
Status:Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftTrebouxioid
Europees areaal:Verspreiding in Europa ten opzichte van Nederland (Aptroot en Sparrius 2009)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:Voorkomen op het Noordelijk Halfrond (Aptroot en Sparrius 2009)Circumpolair
Biotoop:Biotoop waarin de soort voorkomt (niet compleet)heide en stuifzand
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op de grond
Vegetatie:Vegetatieklasse (Van Dort e.a. 2017) waarin de soort het meest voorkomt.Placynthiello-Polytrichetea piliferi
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortfoto voldoet als bewijs
Herkenning & ecologie
Cetraria islandica komt verspreid voor in heide en stuifzandgebieden, meestal op plekken waar ook veel Cladonia's groeien. Hoewel er op het kaartje veel stippen te zien zijn, gaat het per gebied maar... [meer]
 
foto5479
foto5478
foto3098
foto3165