a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Caloplaca ulcerosa Coppins & P. James

Iepenkraterkorst
algemeen | herkenning & ecologie | literatuur (1) | taxonomie | feedback (1) | trend

Familie:Teloschistaceae
Groep:korstmossen
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftPseudotrebouxia
Europees areaal:Verspreiding in Europa ten opzichte van Nederland (Aptroot en Sparrius 2009)submediterraan-subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:Voorkomen op het Noordelijk Halfrond (Aptroot en Sparrius 2009)Euramerikaans
Biotoop:Biotoop waarin de soort voorkomt (niet compleet)laanbomen
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op bomen
Vegetatie:Vegetatieklasse (Van Dort e.a. 2017) waarin de soort het meest voorkomt.Orthotricho-Physcietea
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortfoto voldoet als bewijs
Herkenning & ecologie
Korstvormige soort met een dun grijs thallus met ronde tot langwerpige groene soredieuze plekken en oranje apotheciën. Epifytisch op vrijstaande populieren, abelen en iepen, vooral in de binnenduinran... [meer]
 
foto11328
foto38850
foto11329
foto11330