Fijne geelkorst

Candelariella xanthostigma


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Korstvormige, gele soort op bomen. Thallus geel, bestaande uit een laag dikke fijne gele korrels die op een min of meer regelmatig afstand van elkaar liggen en elkaar niet of nauweljks raken. Vrij algemene soort op goed belichte stammen van oudere bomen, o.a. eik, populier, es, iep en linde. Lijkt op Candelariella vitellina, waarvan het thallus bestaat uit grovere korrels die samenvloeien tot een dikke gele korst.
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website