a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Candelariella xanthostigma (Pers. ex Ach.) Lettau

Fijne geelkorst
algemeen | herkenning & ecologie | literatuur (1) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Candelariaceae
Groep:korstmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftChlorococcoid
Europees areaal:Verspreiding in Europa ten opzichte van Nederland (Aptroot en Sparrius 2009)breed gematigd
Noordelijk Halfrond:Voorkomen op het Noordelijk Halfrond (Aptroot en Sparrius 2009)Circumpolair
Biotoop:Biotoop waarin de soort voorkomt (niet compleet)laanbomen
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op bomen
Vegetatie:Vegetatieklasse (Van Dort e.a. 2017) waarin de soort het meest voorkomt.Arthonio-Lecidelletea elaeochromae
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortfoto voldoet als bewijs
Herkenning & ecologie
Korstvormige, gele soort op bomen. Thallus geel, bestaande uit een laag dikke fijne gele korrels die op een min of meer regelmatig afstand van elkaar liggen en elkaar niet of nauweljks raken. Vrij alg... [meer]
 
foto11355
foto35748
foto54264