a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Physconia distorta (With.) J.R. Laundon

Fors rijpmos
algemeen | literatuur (1) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Physciaceae
Groep:korstmossen
Synoniemen:Parmelia pulverulenta, Parmelia pulverulenta var. allochroa, Parmelia pulverulenta var. angustata, Parmelia pulverulenta var. vulgaris, Physcia pulverulenta, Physconia pulverulacea, Physconia pulverulenta
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftTrebouxia of Pseudotrebouxia
Europees areaal:Verspreiding in Europa ten opzichte van Nederland (Aptroot en Sparrius 2009)breed gematigd
Noordelijk Halfrond:Voorkomen op het Noordelijk Halfrond (Aptroot en Sparrius 2009)Euraziatisch
Biotoop:Biotoop waarin de soort voorkomt (niet compleet)laanbomen
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op bomen
Vegetatie:Vegetatieklasse (Van Dort e.a. 2017) waarin de soort het meest voorkomt.Orthotricho-Physcietea
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortfoto voldoet als bewijs
 
foto9125
foto9126
foto43751
foto43752
foto23891
foto23892
foto23893