Rood bekermos

Cladonia coccifera


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Blauwgrijs bekermos met rode apotheciën in duin, heide en stuifzand. Wordt wel verward met andere soorten met rode vruchtlichamen, zoals Cladonia macilenta en Cladonia floerkeana, die beide geen bekervormige, maar staafvormige tot vertakte podetiën hebben.
Familie: Cladoniaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: kustduinen
Substraatvoorkeur: op hout, op de grond
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website