a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cladonia coccifera (L.) Willd.

Rood bekermos
algemeen | herkenning & ecologie | literatuur (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Cladoniaceae
Groep:korstmossen
Synoniemen:Cladonia cornucopioides, Cladonia diversa, Cladonia pleurota
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftTrebouxioid
Europees areaal:Verspreiding in Europa ten opzichte van Nederland (Aptroot en Sparrius 2009)breed gematigd
Noordelijk Halfrond:Voorkomen op het Noordelijk Halfrond (Aptroot en Sparrius 2009)Circumpolair
Biotoop:Biotoop waarin de soort voorkomt (niet compleet)kustduinen
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op hout, op de grond
Vegetatie:Vegetatieklasse (Van Dort e.a. 2017) waarin de soort het meest voorkomt.Placynthiello-Polytrichetea piliferi
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Herkenning & ecologie
Blauwgrijs bekermos met rode apotheciën in duin, heide en stuifzand. Wordt wel verward met andere soorten met rode vruchtlichamen, zoals Cladonia macilenta en Cladonia floerkeana, die beide geen beker... [meer]
 
foto9923
foto10012
foto10454
foto24354
foto8037
foto3335
foto3336
foto8193
foto3337