a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke

Rode heidelucifer
algemeen | herkenning & ecologie | literatuur (4) | taxonomie | feedback (0)

Familie:Cladoniaceae
Groep:korstmossen
Synoniemen:Cladonia macilenta subsp. floerkeana
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftTrebouxioid
Europees areaal:Verspreiding in Europa ten opzichte van Nederland (Aptroot en Sparrius 2009)breed gematigd
Noordelijk Halfrond:Voorkomen op het Noordelijk Halfrond (Aptroot en Sparrius 2009)Circumpolair
Biotoop:Biotoop waarin de soort voorkomt (niet compleet)kustduinen
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op hout, op de grond
Vegetatie:Vegetatieklasse (Van Dort e.a. 2017) waarin de soort het meest voorkomt.Placynthiello-Polytrichetea piliferi
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Herkenning & ecologie
Grijze, staafvormige tot vertakte soort met rode apotheciën in duin, heide en stuifzand. De podetiën hebben afstaande grijze schubben. De er op lijkende soort Cladonia macilenta heeft fijne sorediën l... [meer]
 
foto7790
foto4463
foto7791
foto3036
foto7795
foto3345
foto7640
foto3161
foto3346