Duinbekermos

Cladonia pocillum


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
De soort is in het voorkomen beperkt tot plekken met kalkrijk zand (kalkrijke duinen en opgespoten schelpzand) en mergel (Limburg).
Familie: Cladoniaceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: kustduinen
Substraatvoorkeur: op steen, op de grond
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website