a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cladonia pocillum (Ach.) O.J. Rich.

Duinbekermos
algemeen | herkenning & ecologie | literatuur (3) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Cladoniaceae
Groep:korstmossen
Synoniemen:Cladonia pyxidata subsp. pocillum, Cladonia pyxidata var. pocillum
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftTrebouxioid
Europees areaal:Verspreiding in Europa ten opzichte van Nederland (Aptroot en Sparrius 2009)breed gematigd
Noordelijk Halfrond:Voorkomen op het Noordelijk Halfrond (Aptroot en Sparrius 2009)Circumpolair
Biotoop:Biotoop waarin de soort voorkomt (niet compleet)kustduinen
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op steen, op de grond
Vegetatie:Vegetatieklasse (Van Dort e.a. 2017) waarin de soort het meest voorkomt.Psoro-Barbuletea unguiculatae
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Herkenning & ecologie
De soort is in het voorkomen beperkt tot plekken met kalkrijk zand (kalkrijke duinen en opgespoten schelpzand) en mergel (Limburg).... [meer]
 
foto9478
foto9930
foto5044
foto5045
foto7682
foto3366
foto21902
foto5046
foto7840
foto36789