a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Marchantiana asserigena (J. Lahm) Søchting

Dof boomzonnetje
algemeen | literatuur (3) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Teloschistaceae
Groep:korstmossen
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleefttrebouxioid
Biotoop:Biotoop waarin de soort voorkomt (niet compleet)laanbomen, bossen
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op bomen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortbeoordelen door specialist
 
foto57402
foto58196
foto54274
foto57417
foto57418
foto57419