Open rendiermos

Cladonia portentosa


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Rendiermos met dunne groengrijze takken die aan de einden meest symmetrisch in vieren vertakken, waarbij in de vertakking een gat zichtbaar is. De uiterste topjes van de takken zijn bruinig en weinig opvallend. Blaadjes zijn afwezig. Het algemeenste rendiermos in de binnenduinen, heide en stuifzanden. Groeit vaak samen met schapengras, zandstruisgras en struikhei. Wordt wel verward met Cladonia rangiformis, die meestal enkele witte blaadjes langs de takken heeft en grijs-wit gemarmerd is met bovenaan een paarsige tint. In de duinen komt ook Cladonia ciliata voor, die een gelige tint heeft, slanker is en lange, geelbruine toppen heeft.
Familie: Cladoniaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: kustduinen
Substraatvoorkeur: op hout, op de grond
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website