a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cladonia portentosa (Dufour) Coem.

Open rendiermos
algemeen | herkenning & ecologie | literatuur (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Cladoniaceae
Groep:korstmossen
Synoniemen:Cladina impexa, Cladina portentosa, Cladonia impexa, Cladonia rangiferina var. sylvatica f. turgida
Status:Niet bedreigd
Habitatrichtlijn:Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftTrebouxioid
Europees areaal:Verspreiding in Europa ten opzichte van Nederland (Aptroot en Sparrius 2009)breed gematigd
Noordelijk Halfrond:Voorkomen op het Noordelijk Halfrond (Aptroot en Sparrius 2009)Euramerikaans
Biotoop:Biotoop waarin de soort voorkomt (niet compleet)kustduinen
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op hout, op de grond
Vegetatie:Vegetatieklasse (Van Dort e.a. 2017) waarin de soort het meest voorkomt.Placynthiello-Polytrichetea piliferi
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortvermeld chemische reactie
Chemie:Diagnostische test met UV-blacklight fluorescentie, kaliloog of bleekwaterK-, P-, UV+ wittig
Herkenning & ecologie
Rendiermos met dunne groengrijze takken die aan de einden meest symmetrisch in vieren vertakken, waarbij in de vertakking een gat zichtbaar is. De uiterste topjes van de takken zijn bruinig en weinig... [meer]
 
foto4469
foto4728
foto9573
foto10469
foto10470
foto10903
foto3221
foto3168
foto3320
foto3322
foto7641
foto7822
foto3321
foto3323
foto3634
foto8036
foto9149
foto23003
foto4405