a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Xanthocarpia diffusa (Vondrák & Llimona) Frödén, Arup & Søchting

Octopuscitroenkorst
algemeen | literatuur (3) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Teloschistaceae
Groep:korstmossen
Synoniemen:Caloplaca diffusa
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftPseudotrebouxia
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op steen
Vegetatie:Vegetatieklasse (Van Dort e.a. 2017) waarin de soort het meest voorkomt.Verrucario-Grimmietea anodontis
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortbeoordelen door specialist
 
foto27985
foto27980