Eikenmos

Evernia prunastri


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Struikvormige soort met afgeplatte takken met stompe uiteinden. De takken zijn grijsgroen aan de bovenzijde en witgrijs aan de onderzijde. De soort groeit op laanbomen, vooral eiken, maar ook op hardhout en op struweel. Wordt wel verward met Ramalina farinacea, waarvan de onderzijde ook groen is en de uiteinden van de takken spits.
Familie: Parmeliaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: kustduinen, laanbomen, bossen
Substraatvoorkeur: op bomen, op hout, op de grond
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website