a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | herkenning & ecologie | literatuur (2) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Parmeliaceae
Groep:korstmossen
Synoniemen:Evernia herinii, Evernia prunastra f. herinii, Evernia prunastra subsp. herinii, Evernia prunastra var. herinii
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftChlorococcoid
Europees areaal:Verspreiding in Europa ten opzichte van Nederland (Aptroot en Sparrius 2009)breed gematigd
Noordelijk Halfrond:Voorkomen op het Noordelijk Halfrond (Aptroot en Sparrius 2009)Circumpolair
Biotoop:Biotoop waarin de soort voorkomt (niet compleet)kustduinen, laanbomen, bossen
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op bomen, op hout, op de grond
Vegetatie:Vegetatieklasse (Van Dort e.a. 2017) waarin de soort het meest voorkomt.Hypogymnietea physodis
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Herkenning & ecologie
Struikvormige soort met afgeplatte takken met stompe uiteinden. De takken zijn grijsgroen aan de bovenzijde en witgrijs aan de onderzijde. De soort groeit op laanbomen, vooral eiken, maar ook op hardh... [meer]
 
foto3839
foto5597
foto10656
foto11781
foto3836
foto5598
foto3148
foto8040