a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Tremella lichenicola Diederich

Echte korstmostrilzwam
algemeen | literatuur (1) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Tremellaceae
Groep:korstmosparasieten
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftgeen
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.parasiet op korstmossen
Gastheer:Korstmossensoort waarop de soort parasiteertViolella fucata
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortbeoordelen door specialist
 
foto36779