Klein zwelmos

Scytinium biatorinum


Familie: Collemataceae
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: kustduinen
Substraatvoorkeur: op steen, op de grond
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website