Melig takmos

Ramalina farinacea


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Struikvormige soort met afgeplatte takken met spitse uiteinden. De takken zijn rondom grijsgroen en hebben vaak ronde tot langwerpige soralen op de randen. De soort groeit vooral op bomen. Wordt wel verward met Evernia prunastri, die lobben met een grijswitte onderkant en stompe uiteinden heeft.
Familie: Ramalinaceae
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen, bossen
Substraatvoorkeur: op bomen, op hout
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website