a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | herkenning & ecologie | literatuur (1) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Ramalinaceae
Groep:korstmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftTrebouxioid
Europees areaal:Verspreiding in Europa ten opzichte van Nederland (Aptroot en Sparrius 2009)breed gematigd
Noordelijk Halfrond:Voorkomen op het Noordelijk Halfrond (Aptroot en Sparrius 2009)Circumpolair
Biotoop:Biotoop waarin de soort voorkomt (niet compleet)laanbomen, bossen
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op bomen, op hout
Vegetatie:Vegetatieklasse (Van Dort e.a. 2017) waarin de soort het meest voorkomt.Orthotricho-Physcietea
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Herkenning & ecologie
Struikvormige soort met afgeplatte takken met spitse uiteinden. De takken zijn rondom grijsgroen en hebben vaak ronde tot langwerpige soralen op de randen. De soort groeit vooral op bomen. Wordt wel v... [meer]
 
foto41873
foto5371
foto41874
foto45438
foto45944
foto4856
foto10496
foto38036